Model V450120LT 120 lb. (54 kg) Lubrication Truck Package

Package includes:

  • Bare pump model V450120000
  • 120 lb. (54 kg) lubrication truck kit model K050120LT
  •   120 lb. (54 kg) drum cover with tie downs model 85829
  •   Elbow union model 80202
  •   Air coupler/nipple model 5874/5875
  •   Lifting eye model 275416