Model V350400LT 400 lb. (181 kg) Lubrication Truck Package

Package includes:

  • Bare pump model V350400000
  • 400 lb. (181 kg) lubrication truck kit model K050400LT
  •   400 lb. (181 kg) drum cover with tie rods model 83115
  •   Elbow union model 80202
  •   Air coupler/nipple model 5874/5875
  •   Lifting eye model 275415